Monday, August 22, 2011

Lahat Gulo Dapat Ayos :D


one night while i was walking.. tagalog na nga lang! habang naglalakad ako isang gabi sa kahabaan ngunit masikip na hallway sa trabaho, may dalawang mukhang taong ahenteng-pantawag akong nadaanan. Ang sabi nila, "bigyan natin siyang suklay, let's give him a comb." Naisip ko tuloy, kung ang lahat ng bagay na magulo ay dapat inaayos, hindi ba dapat bigyan ko sila ng mukha?

No comments:

Post a Comment